• 23 maja 2024

Wprowadzanie innowacji w obrębie naszej działki oznacza niekiedy konieczność wyburzenia jakiegoś budynku lub jego części. Wyburzamy najczęściej stare budynki, stanowiące zagrożenie z powodu możliwości zawalenia. Konieczność wyburzania pojawia się także w sytuacjach, gdy kupiliśmy nową działkę po okazyjnej cenie, jednak znajduje się na niej zabudowania wymagające rozbiórki.

Gdy zamierzamy dokonać dużych zmian w obrębie gospodarstwa, musimy liczyć się z przestrzeganiem ścisłych zasad dotyczących zagospodarowania terenu. Konieczne będzie przejście przez wszystkie stosowne procedury odnośnie wyburzeń. Jakie są zasady wyburzania budynków i o czym powinniśmy pamiętać decydując się na rozbiórkę budynków gospodarczych i mieszkalnych? Przedstawiamy przegląd najważniejszych kwestii.

Zasady prawa budowlanego ujmujące kwestie związane z wyburzaniem zostały ujęte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Dotyczą one wszystkich działań, jakie należy podjąć w związku z wyburzeniem budynków.

Pierwszą kwestią jest uzyskanie pozwolenia na wyburzenie. Nie wszystkie rozbiórki wymagają takiego pozwolenia, jednak w niektórych przypadkach jest ono konieczne. Pozwolenia na wyburzenie wymagają przede wszystkim obiekty zabytkowe i te o charakterze dóbr kultury. O pozwolenie na wyburzenie musimy starać się również w sytuacji, gdy budynek jest wyższy niż 8 metrów.

Jeśli natomiast nasz budynek nie jest zabytkiem, nie jest konieczne staranie się o otrzymanie pozwolenia. Należy jedynie zgłosić planowane prace w odpowiednim urzędzie. Pozwolenia nie musimy mieć również w przypadku wyburzania budowli, do wzniesienia których nie było potrzebne pozwolenie budowlane. Pozwolenie na wyburzenie jest oficjalnym dokumentem, w którym uwzględnia się między innymi termin, w którym muszą być zakończone prace.

Jak zostało wspomniane, w przypadku chęci wyburzenia obiektów o charakterze zabytków i dóbr kultury musimy otrzymać stosowne pozwolenie. Aby to zrobić, musimy zgłosić po pierwsze zamiar przeprowadzenia prac wyburzeniowych do właściwego organu. W zgłoszeniu należy dokładnie ująć charakter planowanych prac, przede wszystkim ich zakres i sposób wykonania. Po zgłoszeniu następuje weryfikacja, a następnie udzielenie (lub nie) pozwolenia.

Planując zburzenie budynku najlepiej udać się uprzednio do odpowiedniego organu i uzyskać dokładne informacje o procedurach. Chociaż wszystkie zasady zostały ujęte w prawie budowlanym, najlepiej uzyskać informację bezpośrednio we właściwym urzędzie.

Jakie są koszty wyburzenia? Ostateczna cena jest uzależniona od wielkości budynku i zakresu koniecznych prac. Najlepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Zyskamy wówczas pewność, że wszystkie czynności będą wykonane z zachowaniem należnych zasad bezpieczeństwa. Skorzystanie z usług profesjonalistów pozwoli także znacznie przyspieszyć wyburzanie.

Wyburzanie niektórych budynków czy konstrukcji wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, także maszyn ciężkich. Dobór sprzętu zależy przede wszystkim od materiału, z którego wzniesiono budynek (na przykład z drewna, z kamieni czy żelbetonu) oraz stanu, w jakim znajduje się budynek. Wybór sprzętu najlepiej zlecić profesjonalistom.

Pamiętajmy, że wyburzenie budynku oznacza nie tylko wykonanie prac rozbiórkowych. Po wyburzeniu konieczny jest także transport oraz utylizacja gruzu i innych pozostałości po rozbiórce. Podejmując współpracę z firmą zajmującą się wyburzeniami należy dokładnie ustalić zakres prac podejmowanych w związku z wyburzeniem.

Top