• 13 czerwca 2024

Właściciele działek muszą niekiedy dokonywać większych lub mniejszych przeróbek w zakresie zagospodarowania terenu. Do najpoważniejszych zmian zaliczają się na przykład wyburzenia. Wyburzenie starego budynku lub zabudowania gospodarczego jest czasami konieczne nie tylko ze względów estetycznych. Stare, niszczejące budowle stwarzają bowiem niemałe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu, ponieważ często grożą zawaleniem. Przeprowadzenie prac wyburzeniowych jest konieczne także w przypadku działek zakupionych za okazyjną cenę – na takich posesjach często znajdują się stare, zniszczone budynki, których odremontowanie byłoby po prostu nieopłacalne. Dlatego warto w odpowiednim momencie zdecydować się na przeprowadzenie wyburzenia.

Prace wyburzeniowe to trudne zadanie, ponieważ najczęściej wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i narzędzi. Wykonywanie takich prac wiąże się z niebezpieczeństwem, dlatego należy zachować wszelkie reguły ostrożności. Teren wokół wyburzanego budynku musi być odpowiednio zabezpieczony, aby nikt nie doznał obrażeń – dotyczy to zarówno osób wykonujących prace, jak i wszystkich znajdujących się w pobliżu. Najlepiej zlecić taką usługę firmie zajmującej się przeprowadzaniem profesjonalnych usług z zakresu wyburzeń. Pracownicy takich firm posiadają stosowne przeszkolenie i uprawnienia w zakresie obsługi narzędzi i maszyn. Firmy zajmujące się wyburzeniami mają dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi, dlatego nie musimy martwić się o dostarczenie im sprzętu do pracy. Do wyburzenia nierzadko kwalifikują się obiekty znajdujące się na trudno dostępnym terenie. Odpowiedni fachowcy z pewnością poradzą sobie również z takimi zleceniami. Usługa wykonana przez specjalistów z pewnością jest najbardziej efektywna również pod względem czasowym.

Pamiętajmy, że wyburzenie domu wiąże się również z koniecznością przeprowadzenia pewnych formalności. Należą do nich przede wszystkim zgłoszenie zamiaru wyburzenia w odpowiednim urzędzie oraz uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac. Celem zgłoszenia zamiaru wyburzenia budynku jest po prostu poinformowanie odpowiedniego organu o planach związanych ze zmianą zagospodarowania terenu. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak uzyskanie oficjalnej zgody na takie przedsięwzięcie. Dotyczy to trzech przypadków. Po pierwsze, pozwolenie na wyburzenie jest konieczne w przypadku budynków o charakterze zabytkowym lub zakwalifikowanych jako dobra kultury. Po drugie, musimy uzyskać pozwolenie na wyburzenie budynków, których zbudowanie również poprzedzone było nadaniem pozwolenia. Po trzecie, pozwolenie na wyburzenie dotyczy konstrukcji o wysokości większej niż 8 metrów. Nie we wszystkich przypadkach staranie się o pozwolenie jest obowiązkowe, jednak istnieją sytuacje gdy nie będziemy mogli przystąpić do pracy bez niego. Pozwolenie jest dokumentem prawnym, dlatego jego otrzymanie jest obowiązkiem właściciela posesji, na której znajduje się zabudowanie.

Decydując się na wyburzenie budynku musimy zająć się także wywiezieniem gruzu i innych pozostałości. Uprzątnięcie pozostałości po wyburzeniu jest obowiązkiem właściciela działki, dlatego należy dokładnie oczyścić teren z wszystkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wyburzania. Niektóre firmy zajmujące się wyburzeniami mają w swojej ofercie również transport kruszywa i gruzu. Warto ustalić takie szczegóły jeszcze przed rozpoczęciem prac. Cena wywiezienia gruzu jest uzależniona od ilości materiału oraz od odległości, na jaką ma zostać przetransportowany.

Top