• 14 kwietnia 2024

Wyburzenia są niewątpliwie jednymi z najtrudniejszych prac. Wymagają bezwzględnej ostrożności oraz dokładności. Dlatego najlepiej zlecić wykonanie rozbiórki doświadczonym specjalistom. Istnieją firmy zajmujące się przeprowadzaniem profesjonalnych prac wyburzeniowych, również tych wykonywanych na znacznych wysokościach. Pracownicy takich firm posiadają uprawnienia alpinistyczne oraz kompleksowe przeszkolenie w zakresie pracy w trudnych warunkach. Zlecając wykonanie wyburzenia doświadczonym specjalistom zyskujemy pewność profesjonalnego wykonania usługi oraz dbałości o wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem pracy. Firmy realizujące usługi wyburzeniowe dysponują bogatym zapleczem sprzętowym oraz wszelkimi narzędziami koniecznymi do wykonania zlecenia.

Zanim przystąpimy do prac wyburzeniowych, konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. Kwestie związane z wyburzeniami są regulowane prawem budowlanym, dlatego wszelkie sprawy związane z wyburzeniami załatwiamy w uprawnionym do tego urzędzie. W związku z planowanym wyburzeniem budynku mieszkalnego, garażu czy innego zabudowania musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie formalne: zgłoszenie zamiaru rozbiórki oraz uzyskanie pozwolenia. Czym różnią się od siebie te dokumenty i w jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani do ich posiadania?

Zgłoszenie wyburzenia nie jest tym samym, co uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac. W pewnych sytuacjach otrzymanie pozwolenia jest obowiązkowe, w innych wystarczy samo zgłoszenie planowanej pracy. W przypadku budynków, które nie są wpisane na listę zabytków, nie mają więcej niż 8 metrów wysokości, a do ich wybudowania nie było konieczne pozwolenie, wystarczy dokonanie samego zgłoszenia planowanej rozbiórki. Natomiast w pozostałych przypadkach zanim przystąpimy do czynności związanych z wyburzaniem obowiązkowo musimy otrzymać pozwolenie na rozbiórkę. Nie zawsze wiemy, czy dany budynek został zakwalifikowany jako zabytek oraz czy do jego wzniesienia było konieczne pozwolenie na budowę. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy nabyliśmy nową działkę, na której znajduje się budynek nadający się do rozbiórki. W takich momentach najlepiej zwrócić się o pomoc do odpowiedniego urzędu i tam uzyskać wszelkie potrzebne informacje. Dane odnośnie kwalifikacji zabudowania jako zabytek lub dobro kultury można zdobyć również u konserwatora zabytków. Po otrzymaniu pozwolenia, prace wyburzeniowe można rozpocząć 21 dni od chwili złożenia zgłoszenia.

W niektórych przypadkach urząd może zażądać konieczności uzyskania zgody na wyburzenie. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy urzędnik uzna, iż wyburzenie może przyczynić się do pogorszenia warunków sanitarnych i stanu środowiska. W takich przypadkach, oprócz zgłoszenia zamiaru prac wyburzeniowych, należy wystarać się o pozwolenie na rozbiórkę.

Kwestie formalne związane z pozwoleniami na wyburzenie możemy obecnie załatwić zarówno osobiście, jak i drogą listowną czy elektroniczną. Organami uprawnionymi do obsługiwania tego typu spraw są urzędy miasta, urzędy wojewódzkie oraz urzędy gmin. W większości przypadków sprawę można załatwić u starosty powiatowego lub prezydenta miasta. W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak uzyskanie zgody wojewody. Dotyczy to między innymi przypadków, gdy budynek znajduje się na terenie wojewódzkich i powiatowych dróg publicznych, na obszarze przeznaczonym do utrzymania transportu i ruchu morskiego oraz pasa technicznego w obrębie portów, na terenach ruchu kolejowego czy obszarach związanych z transportem lotniczym.

Top