• 23 maja 2024

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że każdy właściciel budynku jest zobowiązany do tego, by utrzymywać go w należytym stanie. Do najważniejszych obowiązków będzie należeć utrzymywanie książki obiektu oraz stosowanie okresowych kontroli w budynku. W ustawie Prawo Budowlane możemy znaleźć zasadę w ramach której mówi się o tym, że każdy obiekt budowlany musi być użytkowany w należyty sposób i musi być tak kontrolowany by odnosił się do wymagań jakie stawia ochrona środowiska.

Trzeba mieć go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nie można także dopuścić do tego, by sprawność techniczna budynku nadmiernie się pogorszyła co mogłoby prowadzić do niebezpieczeństw. Obowiązek przeprowadzania kontroli Każdy właściciel zobowiązany jest między innymi do tego, by regularnie dokonywać kontroli zgodnych z przepisami prawa. Każda kontrola powinna odnosić się do skrupulatnego sprawdzania stanu technicznego budynku: - kontrola elementów budynku, instalacji, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych i ich niszczone działanie może wpływać na stan techniczny budynku. - kontrola instalacji i urządzeń, które mają odnosić się do ochrony środowiska - kontrola instalacji gazowych oraz kominów. Gdy obiekt ma więcej niż 2 tysiące metrów kwadratowych bądź też powierzchnia dachu jest większa niż 1000 metrów kwadratowych takie kontrole trzeba przeprowadzać dwa razy w roku w terminach od końca maja do końca listopada. Natomiast druga kontrola przeprowadzona raz na 5 lat będzie się odnosić do technicznego stanu nieruchomości oraz jego przydatności do użytkowania oraz jak pasuje do otoczenia. Wtedy też kontroluje się sprawność instalacji elektrycznej oraz instalacji chroniącej przed piorunami. Gdy kontrola która zostanie przeprowadzona wskaże jakieś nieprawidłowości w stanie technicznym będzie trzeba przez właściciela dokonać usunięcia takich nieprawidłowości a w książce obiektu takie działania muszą być wpisane.

Takim kontrolom nie podlegają właściciele domów jednorodzinnych a także budynków zagrodowych, letniskowych i takich budynków, przy których do budowy nie trzeba się starać od pozwolenie na budowę. Książka obiektu Wśród obowiązków właściciela pojawia się także konieczność prowadzenia książki obiektu. Będzie to dokument, w którym wpisuje się wszelkie zapisy, które odnoszą się do kontroli stanu technicznego nieruchomości. Odnosi się do przeprowadzanych przebudów czy też remontów, które będą się odbywały w czasie użytkowania budynku. Jeśli nie przeprowadzi się kontroli bądź też nie dokona usunięcia nieprawidłowości można się narazić na karę w wysokości nawet 5 tysięcy złotych a niekiedy również na karę aresztu.

Planujesz odnowić mieszkanie ? Przed rozpoczęciem koniecznie zaopatrz się w części i narzędzia elektryczne.

 

Top