• 18 lipca 2024

Wykonywanie regularnego przeglądu stanu technicznego dachu jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości. Czasami zdarza się, że pokrycie dachowe lub inne elementy architektoniczne wymagają przeprowadzenia prac remontowych. Modernizacja i remont dachu wymagają niekiedy spełnienia kilku formalności. Z jakimi formalnościami możemy spotkać się planując przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych? Przedstawiamy krótki poradnik.

Prace remontowo-budowlane wykonywane w obrębie dachu i ścian szczytowych należą do najtrudniejszych prac modernizacyjnych. Wymagają znajomości wielu technik budowlanych oraz umiejętności obsługi specjalistycznych narzędzi i maszyn. W trakcie prac wykonywanych na dachach nierzadko konieczne jest użycie dużego sprzętu budowlanego, na przykład dźwigów czy podnośników. Takie prace często przeprowadzane są w niebezpiecznych i trudnych warunkach, czego przykładem może być modernizacja wysokich kominów czy wykonanie obróbek blacharskich najwyższych partii dachu. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się w realizacji prac wysokościowych. W ofercie takich firm znajdują się między innymi usługi remontowo-budowlane w obrębie dachów. Pracownicy takich firm stale podnoszą swoje kompetencje poprzez realizowanie nawet najbardziej nietypowych zleceń oraz cykliczne uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

W zależności od zakresu przeprowadzanych prac oraz lokalizacji nieruchomości, niekiedy należy zgłosić plan przeprowadzenia remontu w odpowiednim organie. W niektórych sytuacjach konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia na wykonanie remontu. W których przypadkach należy spełnić wspomniane formalności?

Po pierwsze, do prac remontowo-budowlanych, które mogą być wykonywane bez obowiązku zgłaszania ich w urzędzie, należą te wykonywane w obrębie wolnostojących domów jednorodzinnych, które w całości mieszczą się na działce. Innymi słowy, chodzi o takie domy, których remont nie wpłynie w żaden sposób na ograniczenie zabudowy sąsiednich posesji.

Niekiedy prace remontowo-budowlane w zakresie wymiany poszycia dachowego wymagają dokonania zgłoszenia. Takie sytuacje dotyczą między innymi przypadków, gdy zabudowanie jest usytuowane blisko granicy działki, a modernizacja dachu mogłaby wpłynąć na zabudowę sąsiednich działek lub segmentów budynku należących do innego właściciela. W praktyce dotyczy to np. budynków w zabudowie bliźniaczej. W przypadku takich zabudowań, rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych w obrębie dachu lub ścian szczytowych musi zostać poprzedzone zgłoszeniem w odpowiednim organie (wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa powiatowego lub urzędu miasta). Zgłoszenia należy dokonać również w przypadku zamiaru modernizacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub budynków o charakterze dóbr kultury. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu, minimum 21 dni przed datą planowanego remontu.

Oprócz dokonania zgłoszenia, w niektórych sytuacjach konieczne jest również uzyskanie pozwolenia na remont. Pozwolenie na prace remontowo-budowlane jest obowiązkowe między innymi w odniesieniu do wspomnianych obiektów zabytkowych. W ich przypadku pozwolenia udziela wojewódzki konserwator zabytków.

Wszystkie prace remontowo-budowlane przeprowadzane na dachach powinny być wykonywane przez doświadczonych fachowców. Najlepiej, by pracownicy posiadali uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i narzędzi budowlanych. W trakcie wykonywania zlecenia obowiązkowe jest przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Top