• 13 czerwca 2024

Praca na wysokościach, to ogromne ryzyko utraty zdrowia i życia przez osobę, która ją wykonuje. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, w których warunki atmosferyczne szczególnie nie sprzyjają. Zniszczony lub niedopasowany sprzęt, również powoduje wielkie ryzyko wypadku. Taka praca, wymaga nie tylko umiejętności, ale także szkoleń, które do tego przygotowują, szczególnie w miejscach trudnodostępnych. Bardzo ważne, są szkolenia wstępne wysokościowe, okresowe oraz instruktarzu stanowiskowego. Jednak równie dużą rolę gra w tym przypadku szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Każda praca, podlega przepisom prawa, ta na wysokościach, nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Obecne są również różne kontrole, które upewniają się, że przepisy są przestrzegane zarówno przez pracodawcę jak i pracowników. Jeśli okaże się, że sprzęt, który jest używany, nie spełnia odpowiednich standardów, pracownicy nie są wyszkoleni pod kątem BHPO, nie posiadają także badań lekarskich, to pracodawcy grozą wysokie kary oraz mandaty. Jakie są typowe prace na wysokości? Są to np. naprawy różnego rodzaju budynków, mycie okien, malowanie platform.

Kursy, szkolenia

Prace na wysokościach, inaczej nazywamy alpinizmem przemysłowym. Od 2006 roku zostało przyjęte, że żeby móc taką pracę wykonywać należy przejść szkolenie, które trwa minimum 30 godzin. Jest to szkolenie kwalifikacyjne, nie jest ono jednak ważne cały czas, ma określoną swoją datę upłynięcia. Tak samo sprawa wygląda w przypadku instruktorów, którzy takie kursy prowadzą. Muszą oni posiadać uprawnienia, nie tylko do nauki osób trzecich na temat swojej pracy, którą będą wykonywać przez następnych kilka lat, ale także pedagogiczne. Taka osoba musi wiedzieć, jak dobrze wytłumaczyć i przekazać swoją wiedzę uczniom.

Bardzo ważne, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna i niebezpieczna jest taka praca na wysokościach. Grozi ona nie tylko życiu, ale także zdrowiu pracownika. Dlatego też, szkolenia obejmują część, która odpowiada za praktykę w postaci zakładania zabezpieczeń, a także uświadomienia osobom jak ważną pełnia one rolę.

Top