• 14 kwietnia 2024

Jeśli miałeś przypadek, że wywróciłeś się na nieodśnieżonym chodniku, bądź też uderzył Cię kawałek lodu spadający z dachu możesz zainteresować się odszkodowaniem, które można uzyskać od tego kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie w porządku chodnika. Wszelkie oblodzenia czy śnieg jakie się pojawiają w okresie zimy to tak naprawdę większe ryzyko, że może dojść do wypadku i uszkodzenia zdrowia czy też przedmiotów materialnych.

Zimą zawsze w szpitalach pojawia się więcej osób, które mają jakieś złamania skręcenia czy inne obrażenia. Odpowiedzialność za szkodę Gdy przez upadek na nieodśnieżonym chodniku poniosło się szkodę można się w związku z tym starać o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej od tego, kto był odpowiedzialny za zarządzanie taką nieruchomością. Właściciel bądź też zarządca jest zobowiązany do tego, by chodnik był zawsze utrzymywany w odpowiednim porządku. Trzeba usuwać lód i śnieg. Pojawia się tutaj również konieczność odśnieżania dachów i usuwania lodu ponieważ w innym przypadku można otrzymać mandat nawet w wysokości 500 zł. Gdy niedopełnia się tego obowiązku i dochodzi do jakiegoś wypadku trzeba liczyć się z koniecznością wypłaty odszkodowania. Zarządca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia ciała ale także za pojawiające się w związku z tym szkody majątkowe. Gdy w wyniku upadku zniszczona jest jakaś materialna część można starać się o rekompensowanie takiej straty. Jeśli dodatkowo uda się udowodnić, że straciło się przez takie coś zdolność do pracy można starać się o rentę od takiej osoby, która będzie odpowiedzialna. Krzywda Poza tym, że będzie się pojawiało odszkodowanie od zarządcy można także starać się o zadośćuczynienie za krzywdę. Wtedy trzeba udowadniać, że w związku z takim wypadkiem pojawiło się poważne cierpienie. Może się to wiązać z pojawiającym się strachem, nerwowością a nawet depresją. Trzeba jednak wskazać związek przyczynowo - skutkowy między wypadkiem a krzywdą. Ustalenie odpowiedzialnego Często trudno jest określić kto będzie zobowiązany do tego, by teren utrzymać w odpowiednim stanie. Może się tak zdarzyć, że właścicielem terenu po którym biegnie chodnik nie będzie właściciel budynku ale gmina. Można w księdze wieczystej sprawdzić kto jest odpowiedzialny, ale trzeba znać numer nieruchomości. O taką informację można się także starać w urzędzie gminy.

W momencie gdy chodzi o przejścia w lokalach użytkowych najczęściej odpowiedzialnymi będą najemcy. Dokumentacja szkody Chcąc uzyskać odszkodowanie trzeba postarać się o to, by udowodnić, że szkoda była związana z zaniedbaniami po stronie zarządcy. Oczywiście osoba, która jest poszkodowana musi starać się o to, by mieć jak najwięcej dowodów. Ważne, by przygotować sobie nawet policyjną notatkę z tego zdarzenia. Mieć zeznania świadków czy też zdjęcia z tego miejsca. Trzeba zbierać rachunki, które związane są z leczeniem i kosztami wypadku. Następnie osoba poszkodowana musi wystąpić o to, by osoba odpowiedzialna za utrzymywanie porządku na chodniki wypłaciła odszkodowanie. Gdy tego nie zrobi można złożyć sprawę do sądu.

 

Top