• 23 maja 2024

Pracami montażowymi nazywane są czynności podejmowane w celu złożenia pewnej konstrukcji z gotowych elementów prefabrykowanych. Po złożeniu wszystkich elementów w jedną całość, konstrukcję można nazwać obiektem budowlanym. Prace montażowe mogą być wykonywane zarówno w trakcie stawiania budynków, jak i w czasie ich modernizacji.

Montaż konstrukcji z elementów wielkogabarytowych musi odbywać się zgodnie z dokładną instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa wykonywania tego typu pracy. Wszystkie wykorzystywane w tym celu maszyny i narzędzia muszą być w idealnym stanie technicznym. Urządzenia montażowe muszą posiadać wszystkie obowiązkowe atesty. Stan techniczny urządzeń i sprzętu pomocniczego (lin, zawiesi, drabin itd.) powinien być codziennie sprawdzany przez kierownika budowy. Do obsługi wielu typów urządzeń montażowych konieczne jest posiadanie specjalnych uprawnień. Upewnijmy się, że osoba, której polecimy takie zadanie, będzie miała wszystkie obowiązkowe zezwolenia.

Prace montażowe obejmujące składanie elementów wielkogabarytowych odbywają się ściśle według przygotowanego wcześniej projektu. Wszystkie czynności podejmowane w związku z montażem muszą być zgodne z planem bezpieczeństwa i ochrony pracowników – dlatego przed przystąpieniem do pracy wszystkie osoby zaangażowane powinny zapoznać się z tymi informacjami.

Jeśli montaż obejmuje składanie elementów żelbetowych, wszystkie prefabrykowane części muszą posiadać stosowne atesty. Zabronione jest wbudowywanie w konstrukcję jakichkolwiek elementów, które takich atestów nie posiadają.

Istnieją również dokładne reguły dotyczące składowania elementów konstrukcyjnych. Wszelkie prefabrykaty, jakie będą używane w trakcie prac montażowych, muszą być składowane na utwardzonym terenie w zasięgu maszyn budowlanych oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie.

Bardzo ważne jest ponadto odpowiednie oświetlenie całego placu budowy. Światło nie powinno oślepiać pracowników ani rzucać cieni na stanowiska montażowe. Jeśli oświetlenie jest niewystarczające, zabronione jest wykonywanie nocą jakichkolwiek prac ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Prace należy wstrzymać również w sytuacjach, gdy prędkość wiatru wynosi więcej niż 10 m/s.

Wykonywanie prac montażowych wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia – zarówno osób bezpośrednio zaangażowanych w prace, jak i otoczenia. Niewłaściwe używanie maszyn czy brak umiejętności wykonywania montażu konstrukcji stalowych i wielkogabarytowych może doprowadzić do prawdziwej tragedii. W trakcie prac montażowych strefy potencjalnego niebezpieczeństwa są dość rozległe – zwłaszcza w przypadku większych konstrukcji. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywanie montażu wyłącznie przez kompetentnych pracowników.

Prace montażowe najlepiej zlecić profesjonalnej ekipie posiadającej stosowne uprawnienia i odpowiednie przygotowanie techniczne. Wszystkie osoby znajdujące się na budowie muszą posiadać odpowiedni strój. Obowiązkowymi elementami wyposażenia są dobre buty, kamizelki odblaskowe oraz hełm. Podpisując umowę z fachową ekipą montażową możemy być pewni, że praca będzie wykonana zgodnie z regułami bezpieczeństwa oraz dokładnie według przygotowanego projektu. Specjalistyczne firmy oferujące usługi z zakresu montażu elementów wielkogabarytowych dysponują profesjonalnym sprzętem i narzędziami. Dobrze jest zlecić prace montażowe ekipie posiadającej, oprócz uprawnień obsługi różnego typu maszyn, również uprawnienia wysokościowe.

Top