• 23 maja 2024

Jednymi z najtrudniejszych prac budowlanych są prace montażowe. Ich wykonywanie niesie ze sobą ryzyko poważnych wypadków, dlatego montaż powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i odpowiednie umiejętności. Wykonywaniem prac montażowych zajmują się najczęściej wykwalifikowani specjaliści. Czym właściwie jest montaż i dlaczego warto zlecać jego wykonanie profesjonalistom? Zapraszamy do lektury krótkiego artykułu.

Zgodnie z przyjęta definicją, montaż polega na łączeniu ze sobą gotowych elementów w celu zbudowania określonej konstrukcji lub części obiektu budowlanego. Najczęściej w zakresie montażu znajduje się łączenie wielkogabarytowych elementów stalowych przy użyciu specjalistycznych narzędzi i sprzętu pomocniczego. Wśród podstawowych maszyn wykorzystywanych w trakcie montażu można wymienić na przykład żurawie czy wysokie dźwigi budowlane. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane wyłącznie przy użyciu urządzeń sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie atesty. Obsługa takich maszyn wymaga sporych umiejętności; koniecznym jest także posiadanie przez pracowników odpowiednich uprawnień. Oprócz uprawnień do pracy z tego typu maszynami budowlanymi wymienić można także m. in. uprawnienia wysokościowe, czyli pozwolenie do pracy na znacznych wysokościach. Uprawnienia alpinistyczne posiadają pracownicy specjalistycznych firm zajmujących się realizacją rozmaitych zleceń wykonywanych na wysokości.

Przeprowadzanie prac montażowych zaliczane jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Przeprowadzanie montażu często wiąże się z bardzo trudnymi i skomplikowanymi działaniami. W związku z tym wszyscy pracownicy muszą przestrzegać ściśle określonych zasad bezpieczeństwa. Prace montażowe muszą być wykonywane w oparciu o przygotowany wcześniej projekt. Wszyscy pracownicy muszą dokładnie zapoznać się z instrukcją wykonywania montażu oraz rodzajami wszystkich wykorzystywanych urządzeń jeszcze przed przystąpieniem do prac. Kierownik budowy lub inna osoba nadzorująca prace jest zobowiązana do prowadzenia dziennika wszystkich przeprowadzanych prac montażowych. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy muszą posiadać odpowiedni strój ochronny, między innymi obuwie, hełm oraz kamizelkę ostrzegawczą. Prace wykonywane na wysokości wymagają ponadto dokładnego zabezpieczenia – zarówno osób wykonujących prace, jak i samego miejsca budowy.

Potrzebujesz odpowiednich narzędzi do prac montażowych? Kliknij ► hurtownia Mateomarket

W trakcie wykonywania prac montażowych należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to na przykład uważnej obserwacji panujących warunków atmosferycznych. Zgodnie z przepisami budowlanymi zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac montażowych z użyciem elementów wielkogabarytowych przenoszonych na dźwigach i żurawiach przy prędkości wiatru wyższej niż 10 m/s. Ponadto, zabrania się wykonywania montażu przy niedostatecznym oświetleniu (na przykład w gęstej mgle lub w nocy – jeśli stanowiska pracy nie są wystarczająco oświetlone). Punkty świetlne muszą być rozmieszczone równomiernie i nie powodować pojawiania się cieni. Jeśli w trakcie montażu przewidziane jest wykonywanie prac spawalniczych, stanowisko musi być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Przykładowe prace montażowe mogą obejmować między innymi wykonanie skomplikowanej instalacji kanałów wentylacyjnych na hali produkcyjnej, montaż zbiorników procesowych i kominów, montaż czujników elektrowni wiatrowych czy składanie różnego rodzaju silosów oraz montaż i rozbudowę elementów obiektów przemysłowych.

Top