• 18 lipca 2024

Wznoszenie budynków i innych konstrukcji niesie ze sobą konieczność wykonywania różnego rodzaju prac montażowych. Czynności te nierzadko są wykonywane na dużych wysokościach. Dlatego najlepiej zatrudnić w tym celu ekipę, która posiada stosowne uprawnienia w zakresie prac wysokościowych.

Mówiąc o montażu najczęściej mamy na myśli prace z rozmaitymi konstrukcjami stalowymi. Montaż polega na łączeniu ze sobą gotowych elementów nazywanych prefabrykatami. Zasady wykonywania montażu regulowane są prawem budowlanym. Zgodnie z nim, jeśli na budowie dokonywany jest montaż elementów stalowych, kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia tzw. dziennika montażu. Jeśli chodzi o montaż konstrukcji wykonanych ze stali oraz elementów wielkogabarytowych, prace należy wykonywać wyłącznie w oparciu o projekt montażu.

Wszelkiego rodzaju prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Nierzadko montaż jest trudnym zadaniem, zwłaszcza w przypadku elementów wielkowymiarowych. Dlatego takie prace powinny być wykonywane wyłącznie przez doświadczone ekipy. Prace montażowe prowadzone na wysokościach są związane z dużym zagrożeniem zarówno dla osób je wykonujących, jak również dla otoczenia. Przy robotach budowlanych z zakresu montażu, ze względu na znaczne gabaryty łączonych elementów, konieczne jest użycie specjalistycznych sprzętów i maszyn. Pracę na takich maszynach mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne pozwolenia, przeszkolenie i umiejętności w zakresie tego typu czynności.

Wszelkiego typu prace montażowe powinny być objęte szczególnym nadzorem. Pracownicy muszą przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Koniecznymi elementami stroju roboczego są hełmy, odpowiednie obuwie oraz kamizelka ostrzegawcza. Takie środki stosuje się w celu zminimalizowania zagrożenia zdrowia i życia osób bezpośrednio zaangażowanych w czynności montażowe oraz wszystkich innych znajdujących się na placu budowy. Ponadto, cały teren powinien mieć dobre oświetlenie – lampy muszą równomiernie oświetlać całą przestrzeń i nie mogą powodować pojawiania się ostrych cieni.

Jak zostało wspomniane, w trakcie wykonywania robót montażowych używa się maszyn i innego sprzętu technicznego. Wszystkie sprzęty używane do montażu muszą być sprawne i posiadać wymagane atesty – dotyczy to również zawiesi i sprzętu pomocniczego stosowanego do transportowania elementów (lin, łańcuchów, trawersów czy haków). Aby zminimalizować ryzyko wypadku, wszelkie elementy pomocnicze muszą być składowane w przeznaczonych do tego miejscach.

Wykonywanie prac montażowych często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia łączenia elementów metodą spawania. Czynność taką mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie zezwolenia. Ze względu na specyfikę prac w zakresie montażu, stanowiska spawalnicze często bywają zlokalizowane na otwartej przestrzeni. Takie stanowiska muszą obowiązkowo zostać dokładnie zabezpieczone przez niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Zlecając wykonanie montażu profesjonalistom zyskujemy pewność, że praca zostanie wykonana zgodnie z projektem. Firmy specjalizujące się w robotach montażowych dysponują najwyższej jakości sprzętem, również tym przeznaczonym do zadań specjalnych. Doświadczona ekipa montażystów jest w stanie wykonać nawet najtrudniejsze zlecenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dlatego jeśli mamy zlecić prace montażowe, zdecydowanie warto korzystać z usług doświadczonych i sprawdzonych firm.

Top