• 23 maja 2024

Jednym z najczęściej wykonywanych typów prac na różnego rodzaju budowach są prace montażowe. Niezależnie od rodzaju budowy, tego typu prace należą do najtrudniejszych zadań – wymagają bowiem dużej precyzji i szerokiej znajomości różnorodnych technik montażowych. Prace montażowe powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz specjalistyczne uprawnienia z zakresu obsługi maszyn i urządzeń. Wszelkie prace polegające na montażu muszą być przeprowadzane w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Z punktu widzenia prawa budowlanego, takie prace określane są jako szczególnie niebezpieczne, dlatego powinny być objęte odpowiednim nadzorem. Wykonywanie prac montażowych wiąże się z poważnym ryzykiem – zarówno dla osób bezpośrednio wykonujących prace, jak i dla wszystkich znajdujących się na terenie budowy. Koniecznym warunkiem jest zatem odpowiednie zabezpieczenie całego obszaru. Strefy montażowe zazwyczaj są dosyć rozległe, dlatego zabezpieczenia muszą być wykonane na dużej powierzchni terenu.

Mówiąc o pracach montażowych mamy na myśli składanie określonej konstrukcji z gotowych, prefabrykowanych elementów stalowych. Takie elementy najczęściej posiadają spore gabaryty, dlatego w trakcie montażu używa się specjalistycznych maszyn oraz narzędzi pomocniczych. Wszelkie podejmowane prace powinny być zgodne z opracowaną wcześniej Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót. Taka instrukcja obejmuje między innymi zasady określające przenoszenie elementów wielkogabarytowych po placu budowy, wytyczne odnośnie składowania prefabrykatów w określonych miejscach oraz szczegółowe informacje na temat techniki wykonywania samego montażu. Z IBWR muszą zapoznać się wszyscy pracownicy przeprowadzający prace montażowe. Prace montażowe muszą być przy tym wykonywane w oparciu o wymogi w zakresie BHP.

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie transportu i przenoszenia wielkogabarytowych elementów stalowych po obszarze budowy. Należy używać w tym celu wyłącznie urządzeń posiadających stosowne atesty oraz aktualne badania techniczne. Stan narzędzi i maszyn używanych w trakcie prac montażowych musi być codziennie sprawdzany przez osobę nadzorującą prace. Dotyczy to zarówno sprzętu ciężkiego, jak również narzędzi pomocniczych (m. in. zawiesi, lin, haków, łańcuchów oraz trawersów). Wszystkie elementy pomocnicze muszą być przy tym składowane w wyznaczonych do tego miejscach. Miejsca składowania powinny posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

W czasie prowadzenia prac montażowych używane są niekiedy bardzo wysokie urządzenia. Gdy montaż odbywa się z wykorzystaniem żurawi czy wysokich dźwigów budowlanych, należy bezwzględnie prowadzić systematyczne obserwacje warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy prędkość wiatru przekracza przyjęte normy, należy wstrzymać przenoszenie elementów wielkogabarytowych do czasu zmniejszenia siły wiatru.

Osoby wykonujące prace montażowe muszą być wyposażone w specjalny ubiór ochronny. Obowiązkowymi elementami stroju roboczego każdej osoby znajdującej się na placu budowy są przede wszystkim hełm ochronny, odpowiednie obuwie oraz kamizelka ostrzegawcza. Prace montażowe najlepiej powierzyć doświadczonym profesjonalistom. Warto skorzystać w tym celu z usług firm specjalizujących się w świadczeniu usług z zakresu montażu. Takie firmy zatrudniają osoby posiadające wszelkie stosowne uprawnienia w zakresie obsługi maszyn budowlanych oraz bogate doświadczenie w realizacji nawet najbardziej nietypowych zleceń.

 

Kliknij tutaj i sprawdź ofertę wyrobów ze stali sklepu stalesia.com

Top