• 13 czerwca 2024

Polski rynek nieruchomości jest dosyć płynnym rynkiem i w ostatnich latach można zauważyć spore wzrosty sprzedaży, ale też i duże i spektakularne spadki ilości sprzedawanych mieszkań i innych nieruchomości.

Nasz rynek nieruchomości podzielić możemy na wolny rynek, rynek bezprzetargowy oraz rynek przetargowy. Na rynku wolnym w większości sprzedawców to osoby prywatne oraz niewielkie przedsiębiorstwa chcące pozbyć się lub zakupić posiadane przez siebie nieruchomości. Większą część tego rynku stanowią osoby prywatne.

Do rynku przetargowego zaliczamy wszystkie sprzedane grunty oraz inne nieruchomości należące do skarbu państwa. Wg prawa Polskiego każda jednostka państwowa zobowiązana jest do ogłoszenia przetargu i przeprowadzenia go zgodnie ze wszystkimi zasadami, jakie nałożone są na tego typu działania. Jak pokazuje historia, nie zawsze jest to zgodne z prawdą i często ważne grunty sprzedawane są w sposób graniczący z legalnością i dobrym smakiem. Często kupowane są przez osoby związane z jakimś ważnym politykiem lub działaczem partyjnym.

Nie zmienia to jednak faktu, że ponad 80% całego handlu nieruchomościami odbywa się poprzez tradycyjną formę kupna i sprzedaży. W ostatnich tygodniach słyszy się jednak, że rząd chce nałożyć pewne wytyczne i warunki, na jakich ma być sprzedawana ziemia rolna. Ma to zabezpieczyć nas przed wykupem ziem przez obcy kapitał oraz pozwolić na to, aby nasza rodzima ziemia została na zawsze w rękach naszych rodaków i bliskich. Czy jest to dobre rozwiązanie? Nie wiem. Na pewno zdania na ten temat są bardzo podzielone i co kilka dni rozbrzmiewa ostra dyskusja nad zasadnością stosowania takiego prawa.

Kończąc mój dzisiejszy wpis, pragnę podkreślić jak bardzo w ciągu ostatnich kilku lat rozwinął się nasz rynek nieruchomości. Dzięki temu możemy znaleźć mieszkania w konkurencyjnych cenach, gdyż firmy deweloperskie walczą ze sobą nie tylko reklamą, ale też cenami oferowanych przez siebie nieruchomości jak domy czy mieszkania. Należy się temu bacznie przyglądać i inwestować w nieruchomości, bo tendencja jest jak dotąd wzrostowa.

 

Top