• 23 maja 2024

Rzetelnym pośrednikiem jest osoba która odpowiada za kojarzenie ze sobą stron danej transakcji przy zakupie, sprzedaży, wynajmowaniu oraz dzierżawie lokali lub budynków. Aktualnie na rynku nieruchomości znajdziemy całe mnóstwo ofert przygotowywanych przez firmy świadczące usługi związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Warto jednak dowiedzieć się, jakie dokładnie warunki powinna spełniać faktycznie dobra firma tego typu.

Obecnie przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami są czymś bardzo powszechnie spotykanym na rynku. Coraz więcej ludzi decyduje się na skorzystanie z takiej właśnie pomocy w czasie kupowania czy sprzedawania swojego mieszkania. Głównym tego powodem jest fakt, że liczne czynności oraz procedury z tym związane potrafią być bardzo czasochłonne. Aby jednak skorzystać z rzeczywiście profesjonalnej pomocy na samym początku musimy dowiedzieć się kilku istotnych rzeczy z tym związanych.

Aby pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami dana osoba musi posiadać odpowiednią licencję. Głównym celem takiego wymogu jest jak najlepsze poprawienie jakości usług z tym związanych – jest to bardzo ważne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że takie transakcje w większości przypadków dotyczą dość wysokich sum pieniędzy. Innym powodem licencjonowania tego zawodu jest zatem skuteczna ochrona klientów przed różnego rodzaju oszustwami.

Istnieje kilka warunków które musi spełniać osoba zainteresowana uzyskaniem takiej licencji. Jest to przede wszystkim posiadanie zdolności do czynności prawnych; osoba taka nie może być również karana za jakiekolwiek przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy oraz papierów wartościowych, przestępstwa skarbowe oraz składanie fałszywych zeznań. Wymagane jest także posiadanie wykształcenia wyższego i ukończenie studiów podyplomowych na związanym z tym kierunkiem.

Do najważniejszych obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami należy wykonywanie wszystkich swoich czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi, które ustalane są przez organizacje zawodowe; niezwykle ważna jest tutaj również etyka. Przedsiębiorca taki zawiera ze swoimi klientami specjalną, pisemną umowę która dokładnie określa zakres jego obowiązków w czasie takiej współpracy. Reklamowanie danej nieruchomości na sprzedaż lub pod wynajem bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody jej właściciela jest zatem surowo zabronione. Jeśli zatem ktoś zauważył, że zamieszczone przez niego ogłoszenie dotyczące danej nieruchomości nagle pojawia się w ofercie jakiegokolwiek pośrednika, to natychmiast powinien zgłosić takie zachowanie. Osoba taka nie ma bowiem do tego żadnego prawa, jeśli nie uzyskała wcześniej odpowiedniego pozwolenia. Organem który należy wówczas zawiadomić jest Komisja Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Budownictwa. Jeśli stwierdzi ona naruszenie przepisów, będzie mogła nałożyć na taką osobę określone sankcje w postaci nagany lub kary finansowej.

 

Top