• 13 czerwca 2024

Geodezja posiada jak gdyby dwa działy – dzieli się na wyższą i niższą. Czym się one różnią między sobą i dlaczego dopiero połączeniu obu daje nam pełny obraz oraz dokładne informacje o naszej planecie? Geodezja jest nauką zajmującą się ustalaniem wielkości oraz kształtu Ziemi – zarówno w odniesieniu do całej planety, jak też do poszczególnych jej części. Określa również położenie różnych punktów na jej powierzchni.

Właśnie ta pierwsza część definicji wyjaśnia nam bardzo dokładnie, czym różni się geodezja niższa od wyższej. Ich celem jest zawsze poznanie i przedstawienie w jakiś określony, umowny sposób wiedzy o świecie. Jednakże jeden dział geodezji zajmuje się całą kulą ziemską, a przynajmniej jej większymi fragmentami, gdy tymczasem drugi dział zajmuje się jedynie – jak można uznać, gdy spojrzymy na wszystko z perspektywy kosmicznej – szczegółami. Ze względu na inne podejście, można powiedzieć, ze geodezja wyższa traktuje Ziemię jako kulę, gdy tymczasem geodezja niższa podchodzi do niej tak, jakby była płaska. Na mniejszych odcinkach zakrzywienie Ziemi jest bowiem niedostrzegalne.

​Co jeszcze je różni? Geodezja niższa obejmuje pomiary o promieniu do 15,6 kilometrów, podczas gdy geodezja wyższa dotyczy powierzchni przekraczającej 750 kilometrów kwadratowych. Geodezja wyższa – ze względu na więcej danych i większe obszary badań – dzieli się jeszcze na trzy kolejne działy, czyli: - geodezję satelitarną - geodezję wyższą z geodynamiką - geodezję wyższą z astronomią Wszystkie te działy zajmują się niezwykle interesującymi rzeczami – potrafią spojrzeć na Ziemię jako część większej całości, umieszczając ją w kosmosie. Pierwszy dział zajmuje się badaniem torów sztucznych satelitów naszej planety, dział drugi między innymi badaniem przemieszczania się skorupy ziemskiej, zaś trzeci związany jest z gwiazdami (oblicza pozycje i azymuty za pomocą pomiarów gwiazd).

Przy tym geodezja wyższa musi być w pełni zinformatyzowana i korzystać między innymi z nawigacji satelitarnej – w przeciwnym wypadku liczne obliczenia nie byłyby możliwe do przeprowadzenia. Dlaczego tak ważne jest, aby oba działy geodezji łączyły się ze sobą? Ponieważ jedynie wówczas otrzymujemy szczegółowe informacje o naszej planecie – jej miejscu w kosmosie, o tym, co dzieje się na jej powierzchni i w jej wnętrzu, o tym, co istotne z punktu widzenia globalnego oraz o tym, co dzieje się na małej przestrzeni, z których przecież owa większa część się składa. Dopiero nałożenie na siebie rzutów płaskich oraz tych przedstawiających Ziemię jako bryłę (kulę) pozwala nam w pełni zapoznać się z obrazem planety. Dzięki takiemu połączeniu możemy tworzyć następnie globusy i mapy kartograficzne, które pozwalają przekazywać wiedzę kolejnym pokoleniom i doskonale ją obrazować.

 

Top