• 23 maja 2024

Wyburzanie budynków należy do najcięższych czynności w zakresie prac budowlanych. Wyburzenia wymajają najczęściej stare, zniszczone budynki lub zagrażające życiu i nieużywane konstrukcje. Wyburzanie budynków przeprowadza się nie tylko w celach estetycznych, lecz także dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w ich pobliżu.

W praktyce możemy spotkać się z zamiennym stosowaniem terminów „wyburzenie” i „rozbiórka”. Teoretycznie te dwie czynności oznaczają inny rodzaj prac – pozostałości po rozbiórce można jeszcze wykorzystać, natomiast resztki po wyburzeniu nadają się zazwyczaj wyłącznie do utylizacji. Zazwyczaj jednak terminy są stosowane zamiennie i określają czynności prowadzące do zburzenia budynku.

Zamierzając wyburzenie budynków zabytkowych, mających więcej niż 8 metrów wysokości oraz tych, których budowa wymagała pozwolenia, należy uzyskać pozwolenie. Natomiast w celu wyburzenia pozostałych wystarczy zgłoszenie tego zamiaru do odpowiedniego organu.

Przeprowadzenie kompleksowego wyburzenia wymaga niekiedy sporych umiejętności i nakładu ciężkiej pracy. Co prawda możemy spróbować podjąć się takiej pracy we własnym zakresie, jednak lepiej będzie zlecić takie zadanie profesjonalistom. Pamiętajmy, że jeśli w trakcie samodzielnego wyburzania będziemy mieli wypadek, z racji tego, że teren należy do nas, cała odpowiedzialność za takie zdarzenie będzie leżała po naszej stronie. Wyburzanie bywa niekiedy bardzo niebezpieczną pracą – dlatego naprawdę lepiej udać się z tym do fachowców. Pracownicy firm przeprowadzających wyburzenia posiadają stosowne uprawnienia w zakresie obsługiwania ciężkiego sprzętu i maszyn, są też kompleksowo przeszkoleni. W firmach wykonujących wyburzanie pracują osoby, które odbyły kursy i szkolenia z zakresu BHP. Zlecając wykonanie usługi profesjonalistom, mamy pewność, że prace wyburzeniowe odbędą się zgodnie z przepisami.

Najwygodniejszym sposobem wyburzania budynków jest użycie specjalistycznego sprzętu. W tym celu najczęściej wykorzystuje się koparki, spychacze i dźwigi. Użycie maszyn jest konieczne zwłaszcza w przypadku solidnych konstrukcji z ciężkich materiałów (na przykład budynków o ścianach żelbetonowych).

Cena wyburzenia różni się w zależności od kilku czynników. Firmy rozbiórkowe podczas wyceny biorą pod uwagę takie kwestie, jak kubatura budynku i grubość ścian. Im kubatura (czyli objętość) budynku jest większa, tym cena wyburzenia będzie wyższa. To samo dotyczy grubości ścian – konstrukcje o grubszych ścianach są trudniejsze do zburzenia, zatem cena usługi będzie wyższa. Przy przygotowywaniu wyceny pod uwagę bierze się również inne czynniki. Po pierwsze, cena zależy od rodzaju konstrukcji (na przykład czy jest to dom mieszkalny czy budynek gospodarczy). Istotną kwestią jest także rodzaj prac, których podjęcie będzie konieczne w związku z wyburzeniem (w tym rodzaj sprzętu, jaki zostanie użyty).

Oprócz rozbiórki samego budynku, z wyburzeniem wiążą się jeszcze inne czynności. Po zburzeniu będziemy musieli pozbyć się gdzieś pozostałości – dlatego trzeba będzie skorzystać z usług transportowych w celu wywiezienia gruzu oraz zutylizować odpady. Wywozem gruzu często zajmuje się firma rozbiórkowa, dlatego podejmując współpracę należy ustalić wszelkie szczegóły dotyczące zakresu planowanych prac jeszcze przed podpisaniem umowy. Jeśli wywozem gruzu zajmuje się ta sama firma, która wykonała wyburzenie, ostateczna cena będzie związana z ilością materiału i odległością, na jaką będą transportowane pozostałości po wyburzeniu.

Top