• 14 kwietnia 2024

Technika cięcia gazowego ma bardzo szerokie zastosowanie. Za jej pomocą wykonamy precyzyjne cięcia niskostopowych blach stalowych oraz materiałów o niskiej zawartości węgla. Taką metodą mogą być przecinane wyłącznie te materiały, których temperatura zapłonu jest niższa od temperatury topnienia metalu, przy jednoczesnym zachowaniu warunku topnienia wydzielanych tlenków w temperaturze niższej niż temperatura zapłonu. Cięcie gazowe może być stosowane między innymi do przecinania blach żelaznych, wolframowych oraz tytanowych. Technika może być wykorzystywana zarówno do cięcia ręcznego, jak i do cięcia zautomatyzowanego.

Do cięcia gazowego używa się palnego paliwa gazowego, najczęściej acetylenu oraz propanu. Jeśli zależy nam na szybkim wykonaniu pracy, zdecydowanie lepiej użyć paliwa acetylenowego. Użycie acetylenu pozwala na znacznie szybsze nagrzanie obrabianego materiału do temperatury zapłonu. Zalecane jest np. do prac wymagających częstych przerw pomiędzy cięciami. Natomiast jeśli kierujemy się kryterium ekonomicznym, warto sięgnąć po paliwo propanowe. Niestety, wadą propanu jest znacznie wolniejsze nagrzewanie przecinanej powierzchni, a w związku z tym większe zużycie paliwa. Paliwo propanowe wykorzystywane jest najczęściej w cięciu zautomatyzowanym, gdzie wykonuje się długie cięcia bez przerw.

Technika cięcia gazowego ma szereg zalet. Przede wszystkim należy wspomnieć o stosunkowo niskich kosztach i szybkości wykonania (zwłaszcza w przypadku zlecenia takiego zadania profesjonalistom). Niewątpliwym plusem tej metody jest szeroki zakres grubości przecinanych materiałów. Do przecinania nadają się też blachy bardzo cienkie – jednak ze względu na szeroką strefę nagrzewania materiału należy zastosować w takich przypadkach paliwo acetylenowe, pozwalające na szybsze wykonanie cięcia. Cięcie gazowe pozwala na uzyskanie precyzyjnych, prostopadłych krawędzi wzdłuż linii przecinania.

Aby cięcie gazowe było wykonane prawidłowo, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, należy zwracać baczną uwagę na to by odległość palnika od przecinanej powierzchni podczas wykonywania całego cięcia była taka sama. Dla ułatwienia zadania można użyć na przykład specjalnych rolek prowadzących. Przyjmowana odległość w znacznym stopniu zależy od rodzaju przecinanego materiału, zazwyczaj mieści się jednak w przedziale 3-15 mm. Bardzo istotne jest także zachowanie w miarę jednostajnej prędkości przesuwania palnika po przecinanym materiale. Szybkość przesuwania palnika powinna wynosić około 600-800 mm na minutę.

Cięcie gazowe odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze i przy dużym ciśnieniu. Ciśnienie strumienia gazu należy dostosować do rodzaju przecinanego materiału (przede wszystkim od jego grubości). Wartość ciśnienia roboczego należy ustawić używając w tym celu reduktora znajdującego się na butli z gazem. Dla acetylenu lub propanu prawidłowa wartość ciśnienia roboczego wynosi 0,01 – 0,05 MPa.

Mimo tego, że cięcie gazowe nie jest procesem zbyt skomplikowanym, w trosce o bezpieczeństwo należy zlecać wykonanie takiej pracy wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia i odpowiednie doświadczenie. Nierzadko cięcia gazowe wykonywane są w trudno dostępnych miejscach, na przykład na znacznych wysokościach. Realizację takiego zadania najlepiej powierzyć osobom specjalizującym się w wykonywaniu prac na dużych wysokościach. Realizacją tego typu usług zajmują się między innymi specjaliści posiadający uprawnienia alpinistyczne zatrudnieni w firmach realizujących usługi wysokościowe.

Top