• 14 kwietnia 2024

Metodą doskonale sprawdzającą się do cięcia stali jest cięcie gazowe. Ze względu na rodzaj wykorzystywanych substancji proces bywa również nazywany cięciem tlenowym. Technika może być z powodzeniem wykorzystywana do cięcia metali o niskiej zawartości węgla oraz metali niskostopowych z niewielkimi domieszkami chromu, krzemu i niklu.

Cięcie gazowe odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym następuje rozgrzanie przecinanego materiału do temperatury zapłonu. Do rozgrzewania stosowane jest paliwo palne – najczęściej acetylen bądź propan. W tym celu można wykorzystać także gaz ziemny bądź propylen. W przypadku cienkich blach najlepiej używać acetylenu, ponieważ charakteryzuje się on osiąganiem najwyższej temperatury płomienia. Paliwo acetylenowe jest jednak najdroższe spośród wszystkich paliw używanych do cięcia gazowego. Tańszą alternatywą jest propan.

W przypadku żelaza, sygnałem o osiągnięciu temperatury zapłonu jest czerwono-żółte zabarwienie wierzchniej warstwy materiału. Na tym etapie palnik jest ustawiany w niewielkiej odległości od przecinanego metalu (około 1,5 do 3 mm). Drugi etap polega na wydmuchaniu utlenionego materiału dzięki działaniu strumienia tlenu pod bardzo wysokim ciśnieniem. Na tym etapie należy delikatnie unieść palnik w górę w celu umożliwienia swobodnego wydmuchania utlenionego materiału. Jednocześnie z unoszeniem palnika otwiera się zawór dostarczający tlen pod bardzo wysokim ciśnieniem. Przecinanie materiału możliwe jest dzięki stopniowemu przesuwaniu palnika wzdłuż krawędzi planowanego przecięcia.

Powierzchnia przecinanych powinna być oczyszczona i gładka – co nie zawsze jest jednak możliwe. Czasami zdarza się, że istnieje konieczność przecięcia powierzchni pokrytych rdzą lub warstwą zgorzeliny. W przypadku takich blach należy zwiększyć natężenie przepływu gazu palnego przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości przesuwania palnika wzdłuż krawędzi cięcia.

Cięcie gazowe jest wygodną i skuteczną metodą pracy, ponieważ umożliwia zarówno przecinanie pojedynczych blach, jak i cięcie całych pakietów. Możliwe jest na przykład jednorazowe przecięcie kilku ułożonych na sobie blach o grubości 6-12 mm. Grubość całego pakietu nie powinna przekraczać 100 mm (optymalną grubością jest przy tym 50 mm), a wszystkie warstwy powinny ściśle do siebie przylegać.

Stanowisko do cięcia gazowego powinno być wyposażone w kilka obowiązkowych elementów. Pierwszym z nich jest oczywiście odpowiedni rodzaj palnika, za pomocą którego odbędzie się proces przecinania. W celu doprowadzenia paliwa do instalacji należy przygotować butlę z gazem (np. acetylenem, propanem). Butla powinna być wyposażona w odpowiedni reduktor do regulacji ciśnienia gazu. Gaz z butli jest transportowany do palnika za pomocą specjalnego węża – w przypadku, gdy używamy propanu, wąż jest pomarańczowy, natomiast w przypadku acetylenu wąż ma barwę czerwoną. Do dostarczania tlenu do instalacji używa się węża w kolorze niebieskim.

Cięcie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze – w zależności od rodzaju metalu może to być na przykład 1050°C (w przypadku czystego żelaza) lub 1380°C (w przypadku stali zawierającej 1,5 % węgla). Ze względu na możliwość pojawienia się rozmaitych niebezpieczeństw (w tym na przykład poparzeń), cięcie gazowe powinno być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. Dlatego najlepiej zlecić taką pracę firmom specjalizującym się w tego rodzaju usługach. Skorzystanie z usług fachowców pozwoli na fachowe wykonanie pracy w bezpiecznych warunkach.

Top