• 14 kwietnia 2024

Pamiętajmy, że dobrze dobrana instalacja alarmowa będzie gwarancją naszego bezpieczeństwa w domu a także spokoju podczas wakacji. Warto zatem wiedzieć, jak odpowiednio rozmieszczać czujki alarmowe, aby jak najlepiej zabezpieczyć nasz dom przed niebezpieczeństwem. W tekście wyjaśniamy, jakiego rodzaju czujki alarmowe oferuje rynek.

W każdej instalacji alarmowej za wykrywanie zagrożenia odpowiadają czujki, a jej skuteczność wynika głównie ze sposobu ich rozmieszczenia. System należ więc zaprojektować tak, żeby zapewniał maksymalną ochronę wybranego obszaru przy użyciu jak najmniejszej liczby czujek. Takie rozwiązanie wpływa również na cenę instalacji – im mniej czujem, tym taniej. Do najczęstszych zagrożeń należy pożar i włamanie.

Kliknij i sprawdź ofertę ⇒ instalacje alarmowe Kraków

Czujki pożarowe

Podział czujek pożarowych jest związany z czterema fazami pożaru. W pierwszej fazie powstaje dym widzialny oraz niewidzialny, w drugiej mamy do czynienia z gęstym dymem. Obie fazy wykrywają czujki jonizacyjne i optyczne. Trzecia faza to otwarty płomień, wykrywany przez czujki jonizacyjne i czujki płomienia. W czwartej fazie szybko wzrasta temperatura otoczenia, co wykrywają czujki temperaturowe. W działaniu jonizacyjnych czujek dymu wykorzystuje się zjawisko jonizacji powietrza w komorze pomiarowej czujki, przez umieszczone w niej źródło promieniotwórcze o małej aktywności. Z kolei optyczne czujki dymu działają na zasadzie pomiaru rozproszonego przez dym światła w zakresie podczerwieni. Urządzenia te bardzo dobrze wykrywają pożary rozpoczynające się od tlenia materiału i niskich przyrostów temperatury. Liniowe czujki dymu budowane są z nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, znajdujących się w pewnej odległości. Oznacza to, że jeśli na linii pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem pojawi się dym, wyzwoli on alarm. Czujki temperaturowe reagują na temperaturę otoczenia a czujki płomienia działają na zasadzie detekcji promieniowania emitowanego przez płomień w paśmie od dalekiego nadfioletu do dalekiej podczerwieni.

Czujki przeciwwłamaniowe

W przypadku czujek przeciwwłamaniowych jest w czym wybierać, dlatego opiszemy te najczęściej używane. Na pierwszym miejscu są pasywne czujki podczerwieni, które wykorzystują zjawisko emisji promieniowania cieplnego przez każdy przedmiot o temperaturze wyższej niż zero bezwzględne. Czujka wykrywa zmiany temperatury w swoim polu obserwacji. Inne popularne rozwiązanie to czujki ultradźwiękowe, które wykorzystują tzw. zjawisko Dopplera, czyli zmiany częstotliwości fali w wyniku odbicia jej od obiektu, który się porusza. We wnętrzu umieszcza się obok siebie nadajnik i odbiornik, tworząc tzw. ultradźwiękowy detektor radarowy. Nadajnik wysyła falę ultradźwiękową o częstotliwości powyżej 20 kHz, a odbiornik odbiera ją odbitą od ścian i przedmiotów w pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się intruza częstotliwość fali ulega zmianie i włączy się alarm.

Top