• 14 kwietnia 2024

Każdy zawód ma pewne zasady, jakie powinniśmy przestrzegać. Jest to ogólny zbiór zasad BHP dla poszczególnych stanowisk i wykonywanych zawodów. Innymi zasadami będzie kierował się pracownik firmy transportowej, a innymi osoba pracująca na wysokościach. Każdy pracodawca zatrudniający nową osobę na stanowisko w swojej firmie powinien oddelegować nowego pracownia na szkolenie BHP. Tego typu szkolenia zazwyczaj prowadzone są w placówce firmy przez wynajęcie pracownika lub pracującego na etacie pracownika BHP.

Jedną ze szczególnych prac, które wymagają zachowania bardzo dużych wymogów z zakresu bezpieczeństwa pracy, jest praca na wysokościach. Pracą na wysokościach nazywamy pracę, która odbywa się na wysokości przynajmniej 1 metra nad powierzchnią podłogi lub ziemi. Nie zaliczamy do prac na wysokościach sytuacji, w których wykonywane czynności odbywają się na wysokości powyżej jednego metra, lecz w miejscu osłoniętym ze wszystkich stron ścianami. Pracą na wysokościach nie nazwiemy też pracę na wysokości powyżej 1 metra w miejscach, gdzie zabezpieczeni jesteśmy przez stałe konstrukcje.

Aby spełnić zasady BHP, podczas pracy na wysokościach powinniśmy spełnić podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pracodawca nie może wymagać od pracownika czynności wymagających wychylania się poza balustrady zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Pracując na rusztowaniach i ruchomych elementach konstrukcje powinny spełniać wymogi określone w prawie pracy oraz zasadach BHP adekwatnych do wykonywanego zadania. Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz zabezpieczeń miejsca pracy. Powinniśmy także wykorzystywać odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem oraz skutkami ewentualnych upadków z wysokości. Każdy pracownik powinien być wyposażony w hełm oraz urządzenia zabezpieczające go przed upadkiem z wysokości. W przeciwnym razie pracownik BHP nie powinien dopuścić miejsca pracy oraz zalecić odpowiednie przygotowanie pracowników, oraz terenu, na jakim mają odbywać się prace.

Szukasz profesjonalistów z zakresu BHP? Doradztwo i obsługa firm w zakresie BHP to bardzo odpowiedzialna kwestia, pamiętaj o tym! 

Top