• 23 maja 2024

Mieszkając w mieście na blokowisku zapewne w którymś momencie spotkamy się z określeniem "wspólnota mieszkaniowa". Jest to ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład nieruchomości np. bloku lub wieżowca. Żadna wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej. Jest to pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, do którego przystępuje się w chwili nabycia lokalu należącego do terenu danej wspólnoty. Do wspólnoty przystępuje się przymusowo i nie ma możliwości wystąpienia z niej.

Wyróżniamy dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych. Pierwszym z nich są małe wspólnoty mieszkaniowe. W skład małej wspólnoty wchodzi maksymalnie siedem lokali. Większe powyżej ośmiu lokali nazywamy już wspólnotami dużymi.

Wspólnota mieszkaniowa powołuje zarząd, który dba o stan zarządzanych nieruchomości. Do jego członków zazwyczaj należą właściciele lokali usytuowanych w nieruchomości. Dodatkowo zarząd może powołać administratora, który często jest już wykwalifikowanym pracownikiem, któremu nieobce są zagadnienia prawne i społeczne. Tego typu kroki podejmowane są przez duże spółdzielnie mieszkaniowe, do których należy bardzo dużo lokali nie tylko mieszkaniowych, ale także lokale przeznaczone na biura lub inne lokale usługowe. Zarząd co jakiś czas ogłasza zebrania z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej, na których decyduje o ważnych dla danej nieruchomości sprawach. Dzięki temu każdy z mieszkańców ma w pewnym stopniu wpływ na decyzje o poszczególnych pracach i zmianach na swoim osiedlu.

W przypadku bardzo dużych wspólnot mieszkaniowych powoływany jest profesjonalny zarząd, który w imieniu mieszkańców podejmuje decyzje kluczowe dla funkcjonowania danej wspólnoty. Członkowie profesjonalnej wspólnoty otrzymują za swoją pracę z góry ustalone honorarium, jednak nie mają wpływu na jego wysokość. Decydując się na powierzenie prowadzenia wspólnoty profesjonalistom, otrzymujemy pełną obsługę prawną oraz merytoryczną. Tego typu rozwiązanie świetnie spisuje się w dużych spółdzielniach.

Top