• 18 lipca 2024

Aby zostać zarządcą nieruchomości, wystarczy ukończyć odpowiedni kurs np. weekendowy lub wieczorowy, na którym uzyskamy odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Przed styczniem 2014 roku, aby być zatrudnionym na stanowisku zarządcy nieruchomości, wymagane były wyższe studia kierunkowe. Obecnie nie jest to konieczne i wystarczy, jeżeli posiadamy kursy, który przybliża nam zasady i obowiązki, jakie powinien spełniać zarządca budynku.

Do podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomości należą:

  • stosowanie standardów zawodowych dostosowanych do konkretnych warunków i nieruchomości
  • trzymanie się zasad etyki zawodowej niezależnie od sytuacji, z jaką się spotkamy
  • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
  • szczególna staranność i dbałość o wykonywane czynności, które powierzone są nam przez zarząd lub spółdzielnię
  • stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa

Zasady te określa art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dzięki niemu każdy zarządca nieruchomości otrzymuje wytyczne, dzięki którym może dbać o powierzone mu mienie oraz o interesy właścicieli nieruchomości i lokali usytuowanych w zarządzanym budynku.

Praca ta nie wymaga od kandydata szczególnych predyspozycji, jeżeli chodzi o charakter czy też zdrowie fizyczne. Ważne jest jednak nienaganne podejście do interesantów oraz dbałość o powierzone mienie (w tym wypadku nieruchomość). Zarządca często może spotkać się z różnymi sytuacjami, jakie mają miejsce na zarządzanym przez siebie osiedlu. Powinien więc potrafić łagodzić i zapobiegać sytuacjom problemowym. Ważne jest, aby nie podsycać napięć pomiędzy sąsiadami oraz wiedzieć jak je minimalizować. Dobry zarządca nieruchomości wie jak wybrnąć z każdej trudnej sytuacji, przed jaką zostaje postawiony. Pomimo szkoleń i dokształcania ogromnym atutem w tym zawodzie jest doświadczenie. Dzięki niemu możemy być dobrym zarządcą, który bez problemu znajdzie pracę w dowolnie wybranej przez siebie spółdzielni mieszkaniowej. Warto jest więc jak najwcześniej zacząć np. praktyki zawodowe w tego typu jednostce.

Top