• 18 lipca 2024

Nabycie swojego własnego domu czy mieszkania to wielkie przeżycie, a ukoronowaniem całego procesu jest podpisanie aktu notarialnego kupna nieruchomości. Do tej ostatniej czynności należy się dobrze przygotować, aczkolwiek można liczyć na wsparcie notariusza, który odpowiada za to aby umowa była zgodna z prawem.

Najpierw musimy wybrać kancelarię notarialną. Ważnym kryterium wyboru, jest odległość od kancelarii (nie musi być w miejscowości w której kupujemy nieruchomość), oraz cena za usługi. Ustawowe stawki notarialne zakreślają maksymalny pułap opłaty za dane czynności, na pewno więc możemy zapytać o zniżki. Będzie tym łatwiej o rabat jeżeli wcześniej podpisaliśmy w tej samej kancelarii umowę przedwstępną nabycia nieruchomości, bądź mamy dużo aktów do sporządzenia w krótkim czasie. Można też zapytać o kancelarię współpracującą z developerem, jeżeli to właśnie od niego dokonujemy zakupu. Może oferować specjalne stawki dla jego klientów, które stanowią atrakcyjny dodatek mający zachęcić do kupna.

Koszt aktu notarialnego jest powiązany z wartością nieruchomości. Taksa prezentuje się następująco (należy doliczyć jeszcze podatek VAT 23%):

  • do 3 000 zł    100 zł
  • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł    100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł    310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł    710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł   1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł
  • powyżej 1 000 000 zł do 2.000.000 zł    4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
  • powyżej 2 000 000 zł    6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł.

Poza wynagrodzeniem dla kancelarii musimy jeszcze zapłacić za odpisy (do kilkuset złotych w przypadku dużej ilości odpisów), opłat sądowych do ksiąg wieczystych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (jeżeli kupujemy od osoby fizycznej).

Jeżeli kupujemy na rynku pierwotnym, często zawieramy (lub musimy zawrzeć, jeżeli pożądana przez nas budowa nie jest skończona) wcześniej umowę developerską, będącą formą umowy przedwstępnej, mającą zmusić developera do przekazania własności nieruchomości po zakończeniu inwestycji. Całościowy koszt takiej umowy, także obowiązkowo w formie aktu notarialnego, jest dzielony ustawowy na pół z developerem, a stawka rejenta to połowa stawki maksymalnej.

Do sporządzenia aktu, poza dokumentami tożsamości mogą być potrzebne np. wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, umowa przedwstępna, lub zaświadczenie o udzieleniu kredytu.

Potrzebna będzie też umowa, przygotowana albo w zgodny sposób przez strony wcześniej, lub przez notariusza. Treść umowy powinna być nam znana co najmniej dzień przed podpisaniem. Jeżeli coś w umowie jest dla nas niejasne, należy poprosić notariusza o wyjaśnienie, a jeżeli na coś się nie godzimy prosimy o zmianę.

Notariusz sprawdzi tożsamości, odczyta umowę i na życzenie wszystkie załączniki, odbierze podpisy na wszystkich egzemplarzach, a własność nieruchomości przejdzie na nabywcę. Otrzyma on wypisy z aktu na potwierdzenie tego faktu, a oryginał zostanie w repozytorium kancelarii. Po 10 latach zostanie przekazany do właściwego sądu wieczysto-księgowego. 

Top